Update translations

This commit is contained in:
Kaenbyou Rin 2024-02-28 18:38:49 +01:00
parent 1f317d0dff
commit f587655e99
2 changed files with 6 additions and 0 deletions

View File

@ -19,6 +19,7 @@ $s['uupdumpSub'] = '%s - UUP dump'; //Browse known builds - UUP dump
$s['build'] = 'Build';
$s['arch'] = 'Architecture';
$s['ring'] = 'Channel';
$s['branch'] = 'Branch';
$s['updateid'] = 'Update ID';
$s['update'] = 'Update';
$s['lang'] = 'Language';
@ -82,6 +83,8 @@ $s['addNewBuild'] = 'Add a new build';
$s['newBuildNextText'] = 'Click the <i>Next</i> button to start searching with the specified options.';
$s['optionsNotice'] = 'Options notice';
$s['optionsNoticeText'] = 'Options found here configure how the underlying Windows Update client reports itself to the Microsoft servers. It is crucial to set these properly, otherwise you will receive an error.';
$s['autoSelect'] = 'Automatic selection';
$s['thisOnly'] = 'Return the specified build only';
//known.php
$s['browseKnown'] = 'Browse known builds';

View File

@ -19,6 +19,7 @@ $s['uupdumpSub'] = '%s - UUP dump'; //Browse known builds - UUP dump
$s['build'] = 'Kompilacja';
$s['arch'] = 'Architektura';
$s['ring'] = 'Kanał';
$s['branch'] = 'Gałąź';
$s['updateid'] = 'Identyfikator aktualizacji';
$s['update'] = 'Aktualizacja';
$s['lang'] = 'Język';
@ -82,6 +83,8 @@ $s['addNewBuild'] = 'Dodaj nową kompilację';
$s['newBuildNextText'] = 'Kliknij przycisk <i>Dalej</i>, aby rozpocząć wyszukiwanie przy użyciu wybranych opcji.';
$s['optionsNotice'] = 'Uwaga dotycząca opcji';
$s['optionsNoticeText'] = 'Opcje dostępne tutaj konfigurują sposób w jaki klient usługi Windows Update raportuje się serwerom firmy Microsoft. Ważne jest, aby ustawić je prawidłowo, w przeciwnym wypadku otrzymany zostanie błąd.';
$s['autoSelect'] = 'Wybór automatyczny';
$s['thisOnly'] = 'Zwróć wyłącznie podaną kompilację';
//known.php
$s['browseKnown'] = 'Przeglądaj znane kompilacje';