Commit Graph

91 Commits

Author SHA1 Message Date
4b52c3f895 Update API 2024-06-22 18:50:56 +02:00
9602578bde Update API 2024-06-21 21:07:31 +02:00
bec3a29978 Update API 2024-06-21 15:37:23 +02:00
3d2e60c6dc Update API 2024-06-21 13:32:25 +02:00
907fdcca13 Update API 2024-06-19 13:38:42 +02:00
e2db5e79f3 Update API 2024-05-09 22:22:55 +02:00
8f9cc51006 Update API 2024-04-19 23:01:47 +02:00
8f02cbdcc7 Update API 2024-03-18 20:18:16 +01:00
fc2a39c734 Update API 2024-03-12 20:50:23 +01:00
cd48de8b12 Update API 2024-02-28 18:39:46 +01:00
cb28686de3 Add Access-Control-Allow-Origin 2023-11-20 23:29:48 +01:00
597fdeea8c Update API 2023-11-11 03:39:37 +01:00
6f4651eac6 Update API 2023-11-09 20:36:42 +01:00
094fbfc268 Update API 2023-11-09 20:30:52 +01:00
103f311ade Update API 2023-11-08 23:59:00 +01:00
dc28c0de52 Update API 2023-11-05 00:08:56 +01:00
2e88d406fc Update API 2023-11-03 20:24:42 +01:00
d9f7ab64e1 Update API 2023-11-03 17:13:11 +01:00
c976259248 Update API 2023-10-29 01:41:19 +02:00
7ed171e902 Update API 2023-10-24 22:39:53 +02:00
586fa35093 Update API 2023-10-21 03:07:42 +02:00
8984978660 Update API 2023-10-18 22:13:57 +02:00
9d164d8e2b
Update submodule location 2023-03-18 06:17:42 +03:00
eraseyourknees
0663731026 Update API 2022-10-23 17:58:55 +02:00
eraseyourknees
c60cd67a21 0.2.2 2022-10-22 02:36:06 +02:00
eraseyourknees
5ac6eb4ad3 Fix warning 2022-10-22 02:35:44 +02:00
eraseyourknees
aea298d55d Update API 2022-10-22 02:05:47 +02:00
eraseyourknees
ead4dc7edb Merge remote-tracking branch 'uup-dump/master' 2022-09-29 19:52:47 +02:00
eraseyourknees
a9a48ff81c Merge remote-tracking branch 'uup-dump-dev/master' 2022-09-29 19:52:33 +02:00
eraseyourknees
605a1c7a8f Update API 2022-09-16 00:49:12 +02:00
eraseyourknees
541448bdf1
Merge pull request #25 from uup-dump-dev/master
Updates
2022-09-14 19:06:22 +02:00
eraseyourknees
b4ac118fb9 Update API 2022-09-14 00:10:00 +02:00
eraseyourknees
6ffaa96797 Update API 2022-09-11 03:47:48 +02:00
eraseyourknees
3dd1bde3da
Merge pull request #24 from uup-dump-dev/master
Updates
2022-09-07 01:55:38 +02:00
eraseyourknees
32bef4c64f Update API 2022-09-07 01:54:25 +02:00
eraseyourknees
403ec3a32e Update API 2022-09-06 17:23:31 +02:00
eraseyourknees
cc059c150f Update submodule location 2022-09-05 04:58:27 +02:00
eraseyourknees
4554e6899c Update API 2022-08-29 17:33:42 +02:00
eraseyourknees
01d30fbcdb
Merge pull request #23 from eraseyourknees/master
Update API
2022-08-29 17:07:38 +02:00
eraseyourknees
a4b18875f5 Update API 2022-08-29 17:05:05 +02:00
eraseyourknees
87079bd5da
Merge pull request #22 from eraseyourknees/master
Submodule update
2022-08-28 14:55:00 +02:00
eraseyourknees
b306102f58 Update API 2022-08-28 14:49:59 +02:00
eraseyourknees
b5428a87a1 Update API 2022-08-26 20:14:33 +02:00
eraseyourknees
09a7a59808 Remove broken depdendabot integration 2022-08-26 16:58:34 +02:00
eraseyourknees
3979bcf168 Update API 2022-08-26 16:57:25 +02:00
eraseyourknees
f087e25207
Merge pull request #21 from eraseyourknees/master
Updates
2022-08-25 22:15:32 +02:00
eraseyourknees@gmail.com
ba369a20ba Update API 2022-08-25 22:13:31 +02:00
eraseyourknees@gmail.com
39f3ac704a Update API 2022-08-25 04:06:22 +02:00
eraseyourknees@gmail.com
e3d0d2ac16 Update API 2022-08-25 02:21:17 +02:00
eraseyourknees@gmail.com
c55fb759d3 Add .gitignore 2022-08-25 01:28:41 +02:00